Home Default
Ignis ante praeterita
egritudo ad praesens
futura dicamus.
- Hippocrates
(Spochybňujme minulé, pomenujme súčasné a predpovedajme budúce)

O NÁS

Vitajte na edukačnej platforme určenej výlučne pre odbornú verejnosť v oblasti medicíny a zdravotníctva.

Na obsahu stránky spolupracujú onkológovia, gastroenterológovia a ďalší špecialisti, ktorí sa vo svojej lekárskej praxi stretávajú s diagnózou neuroendokrinných tumorov (NET).

NÁŠ CIEĽ

Spoločne Vám prinášame tie najnovšie, autentické a dôveryhodné poznatky o tejto pomerne zriedkavej diagnóze na jednom mieste.

ODBORNÁ ZÁŠTITA

Slovenská onkologická spoločnosť

Slovenská gastroenterologická spoločnosť

ODBORNÍCI ODBORNÍKOM

Dostupnosť poznatkov, ktoré môžu zachraňovať životy pacientov je dôležitá o to viac, keď ide o zriedkavé ochorenia, s ktorými sa ani špecialisti nestretávajú vo svojej praxi bežne.

Informácie uverejnené na tejto stránke prináša odborná verejnosť odborníkom a zdravotným pracovníkom.

Platforma je priestorom pre zdieľanie expertízy medzi lekármi rôznych odborov, pod ktorých spadá manažment pacienta s diagnózou NET.