Home Default
Ignis ante praeterita
egritudo ad praesens
futura dicamus.
- Hippocrates
(Spochybňujme minulé, pomenujme súčasné a predpovedajme budúce)

O NÁS

Vitajte na edukačnej platforme určenej výlučne pre odbornú verejnosť v oblasti medicíny a zdravotníctva.

Na obsahu stránky spolupracujú onkológovia, gastroenterológovia a ďalší špecialisti, ktorí sa vo svojej lekárskej praxi stretávajú s diagnózou neuroendokrinných tumorov (NET).

NÁŠ CIEĽ

Spoločne Vám prinášame tie najnovšie, autentické a dôveryhodné poznatky o tejto pomerne zriedkavej diagnóze na jednom mieste.

ODBORNÍCI ODBORNÍKOM

Dostupnosť poznatkov, ktoré môžu zachraňovať životy pacientov je dôležitá o to viac, keď ide o zriedkavé ochorenia, s ktorými sa ani špecialisti nestretávajú vo svojej praxi bežne.

Informácie uverejnené na tejto stránke prináša odborná verejnosť odborníkom a zdravotným pracovníkom.

Platforma je priestorom pre zdieľanie expertízy medzi lekármi rôznych odborov, pod ktorých spadá manažment pacienta s diagnózou NET.

ODBORNÁ ZÁŠTITA

Slovenská onkologická spoločnosť

Slovenská gastroenterologická spoločnosť

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Neuroendokrinné nádory (NENy) sú jedinečnou skupinou malígnych nádorov. Ide o široké spektrum ochorení od indolentných, pomaly rastúcich nádorov až po agresívne ochorenia, ktoré ohrozujú na živote – či už vylučovaním bioaktívnych peptidov, ev. svojím rozsahom a inými sprievodnými charakteristikami. Asi 5% NEN môže byť súčasťou vzácnych dedičných syndrómov. Tieto ochorenia sú najviac známe v odbornej verejnosti svojou schopnosťou vylučovať spomínané bioaktívne peptidy, ktoré môžu spôsobiť symptómy, ako sú návaly horúčavy, hnačky, astma like prejavy a iné.

Problematika NEN je pomerne zložitá, preto sa na diagnostike a liečbe väčšinou podieľajú špecialisti rôznych odborností. Pre relatívnu zriedkavosť NEN sa niektorí lekári stretnú s týmto ochorením len niekoľkokrát za svojej praxe, s niektorými vzácnymi nikdy; inokedy príznaky NEN môžu maskovať iné ochorenia a viesť k nesprávnej diagnostike a liečbe. Práve preto je snaha o multidisciplinárny prístup a sústredenie liečby ev. jej prekonzultovanie v centrách, ktoré majú najviac skúseností.

Hoci sa NENy tradične považovali za nezvyčajné/zriedkavé ochorenie, ich incidencia stúpa a preto je povinnosťou aj záväzkom lekára voči pacientom neustále sa vzdelávať, byť „up to date“ v rozpoznávaní prejavov tohto ochorenia, ako aj v diagnostike a liečebných možnostiach, ktoré nám moderná medicína prináša.

Preto Vás vítam na týchto webových stránkach, na ktorých sa Vám spoločne s ďalšími kolegami budeme snažiť ponúknuť všetky dostupné informácie tak, aby ste sa pri stretnutí s diagnózou NEN mali o čo oprieť. Neustále Vám budeme prinášať aktuálne poznatky zo sveta i z našej praxe, ako aj súčasné možnosti liečby v SR. Tiež ponúkame možnosť konzultácií v otázkach diagnostiky a liečby NEN. Zároveň sme otvorení zdieľaniu Vašich poznatkov a skúseností z praxe. Spoločne tak urobíme ďalší krok k lepšej zdravotnej starostlivosti pre slovenských pacientov.

Vaši kolegovia, zaoberajúci sa NEN

Za všetkých:
MUDr. Sorkovská Dagmar

D.Sorkovska - foto