Gastroenteropankreatické NET

Národný onkologický ústav

Adresa: Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovensko
MUDr. Štefan Pöršök
Špecializácia: onkológia
Kontakt: stefan.porsok@nou.sk | 02/59 378 190

MUDr. Tomáš Šálek
Špecializácia: onkológia
Kontakt: tomas.salek@nou.sk | 02/54 771 787

I. interná klinika LF UK a UN Bratislava

Adresa: Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava, Slovensko
Doc. MUDr.Soňa Kiňová, PhD.
Špecializácia: endokrinológia
Kontakt: sonakinova@hotmail.com | 02/57 290 299

Onkologický ústav sv. Alžbety

Adresa: Heydukova 2157/10, 812 50 Bratislava, Slovensko
MUDr. Dagmar Sorkovská
Špecializácia: onkológia
Kontakt: dagmar.sorkovska@ousa.sk | 02/32 249 321, 02/32 248 315

I. interná klinika UNLP

Adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Slovensko
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
Špecializácia: endokrinológia
Kontakt: ivica.lazurova@upjs.sk | 055/6403 954, 055/6403 503

Východoslovenský onkologický ústav

Adresa: Rastislavova 43, 040 01 Košice, Slovensko
MUDr. Katarína Štefániková
Špecializácia: onkológia
Kontakt: stefanikova@vou.sk | 055/6135 715

Chemoterapeutická ambulancia onkologickej kliniky SZU FNsP FDR Banská Bystrica

Adresa: Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
MUDr. Anna Švidraňová
Špecializácia: onkológia
Kontakt: asvidranova@nspbb.sk | 048/4413 268

GASTRO-MED, s.r.o.

Adresa: Kollárová 17, 036 01 Martin, Slovensko
Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Špecializácia: gastroenterológia
Kontakt: rudolf.hyrdel@gmail.com

Ambulancia pankreatobiliárnych ochorení a neuroendokrinných tumorov gastrointestinálneho traktu (APON)

Interná klinika gastroenterologická (IKGE), Univerzitná nemocnica Martin (UNM), Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF UK), Vyvýšené prízemie (13/2), Pavilón č.13

Adresa: Kollárová 2, 036 01 Martin, Slovensko
Uhrík, Nosáková
Špecializácia: gastroenterológia
Kontakt: endosonomartin@unm.sk | 043/4203 253 (po 13:00)

Pľúcne NET

Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB

Adresa: Ružinovská 4810/6, 821 01 Bratislava, Slovensko
MUDr. Mária Černá
Špecializácia: onkológia
Kontakt: cerna@ru.unb.sk | 02/48 234 860

MUDr. Radka Radecká
Špecializácia: onkológia
Kontakt: radka.radecka@ru.unb.sk | 02/48 234 860

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor

Adresa: Kláštorská 134, 949 88 Nitra, Slovensko
MUDr. Gabriela Chowaniecová
Špecializácia: onkológia
Kontakt: chowaniecova@snzobor.sk | 037/6941 141