Čo je akromegália?

Akromegália je zriedkavé ochorenie charakteristické somatickými a systémovými metabolickými zmenami, ktoré závažne postihujú svojho nositeľa, znižujú kvalitu jeho života, zvyšujú jeho morbiditu a mortalitu.

Liečbe spravidla predchádza diagnostika, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov, a to napriek výrazným vonkajším prejavom ochorenia, ktoré celkom menia výzor pacienta.

Pomôcť skrátiť interval medzi nástupom príznakov a stanovením diagnózy by mohlo zlepšenie povedomia o akromegálii nielen medzi zdravotníckymi pracovníkmi.

„Akromegáliu musíš poznať, aby si na ňu pri diagnostike mohol myslieť,“

prof. MUDr. Juraj Payer